ENJOI.nl ondersteunt met het inventariseren, kwantificeren en beheersen van digitale informatie beveiliging en privacy compliance risico’s.

  • Voldoet uw bedrijf aan de basis beschermingsmaatregelen bij het werken met bedrijfs- en personeel-gebonden informatie?
  • Zijn uw medewerkers zich voldoende bewust van informatie beschermings maatregelen?
  • Is er vermoeden dat een externe- of interne persoon zonder toestemming bedrijfsinformatie heeft benaderd?

De waarde van digitale informatie is groot, vandaag de dag van strategisch economische waarde. Dit in tegenstelling tot voorheen waar informatie systemen met name voor tactische en organisatorische doeleinden werden ingezet.

Het borgen van omzet is meer en meer belangrijk in een markt waar bedrijven zich in de huidige economie met name focussen op hun core business.

Reden genoeg om ervoor te zorgen dat bedrijfsprocessen hierop zijn ingericht en aansluiten op de technologie van vandaag en morgen. Dit geldt zeker ook voor medewerkers en haar management, die begeleid moeten worden met nieuw beleid en protocol ter ondersteuning van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. ENJOI heeft ruime kennis en ervaring om uw organisatie te ondersteunen bij dit verander-proces. Op strategisch en operationeel niveau.

 

Employee            Privacy           InternetForms              Building


Company disclaimer